fbpx
หน้าแรกบทความเว็บ "เราไม่ทิ้งกัน" ขึ้นข้อความ "ดำเนินการไม่สำเร็จ" วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท

เว็บ “เราไม่ทิ้งกัน” ขึ้นข้อความ “ดำเนินการไม่สำเร็จ” วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท

Author

Date

Category

แชร์บทความน่าสนใจได้ที่นี่

จากการที่รัฐบาลเปิดให้แรงงาน ลูกจ้าง อาชีพอิสระ และผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงิน 5,000 ตามมาตรการชดเชยรายได้เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)โดยเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้ (28 มีนาคม) เวลา 18.00 น. ล่าสุด เว็บไซต์ล่มแล้ว ลงทะเบียนไม่ได้ โดยรัฐจะสนับสนุนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน แก่ผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยรายได้โดยผู้มีสิทธิจะได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการฯ ในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไป

ระหว่างรอเว็บไซต์เปิดให้ลงทะเบียนใฃ้งานได้ มาดูคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับงานเงินเยียวยากันค่ะ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการฯ

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย

(2) เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

(3) เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

(4) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

(5) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

(6) มีบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินใดก็ได้ หรือมีบัญชี PROMPTPAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ เข้าผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูลที่ต้องเตรียมกรอกเบื้องต้น

1.ชื่อ นามสกุล
2. วันเดือนปีเกิด
3. หมายเลขบัตรประชาชน ด้านหน้า และด้านหลังบัตร
4.รายได้ต่อเดือน
5. หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
6. หมายเลขเบอร์โทรศัพท์คนใกล้ชิด
7. อีเมล์ ไลน์ไอดี (ถ้ามี) ไม่บังคับ
8. ช่องทางการรับเงิน
9.บ้านเลขที่ ที่อยู่ปัจจุบัน
10.ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน หรือบัญชี PROMPTPAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ลงทะเบียนรับเงิน คลิก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments