fbpx
หน้าแรกFacebook Newsทำอย่างไรเมื่อบัญชีธุรกิจ Facebook ของคุณถูกจำกัดการโฆษณา

ทำอย่างไรเมื่อบัญชีธุรกิจ Facebook ของคุณถูกจำกัดการโฆษณา

Author

Date

Category

แชร์บทความน่าสนใจได้ที่นี่

จะรู้ได้อย่างไรว่าบัญชีธุรกิจ Facebook ถูกจำกัดการโฆษณา?

หากบัญชี เพจ หรือบัญชีตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ของคุณถูกจำกัดการโฆษณา คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณพยายามดำเนินการ เช่น สร้างโฆษณา หรืออัพเดตการตั้งค่าธุรกิจ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดในบัญชี เพจ หรือบัญชีตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ของคุณได้ที่ “คุณภาพบัญชี” (คลิกที่นี่)

ทำไมบัญชีธุรกิจ Facebook ถูกจำกัดการโฆษณา?

Facebook จะติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ลงโฆษณาเพื่อความปลอดภัยและมั่นใจว่าการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนและธุรกิจเป็นไปตามธรรมชาติ ดังนั้น Facebook จึงอาจจำกัดบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณา, มาตรฐานชุมชน หรือนโยบายและข้อกำหนดอื่นๆ ของ Facebook การจำกัดดังกล่าวอาจเป็นการจำกัดจำนวนเงินใช้จ่าย ฟีเจอร์ต่างๆ ของโฆษณาที่ผู้ลงโฆษณาสามารถใช้ได้ หรืออาจไม่สามารถเข้าถึงการโฆษณาด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือ Facebook ได้

สาเหตุที่ทำให้บัญชีธุรกิจ Facebookถูกจำกัดการโฆษณา?

 1. การละเมิดของโฆษณา

โฆษณาต้องผ่านระบบการตรวจสอบโฆษณาอัตโนมัติของ Facebook โดยกระบวนการตรวจสอบโฆษณาอาจตรวจสอบไปจนถึงปลายทางที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาดังกล่าว เช่น แลนดิ้งเพจหรือหัวข้อสนทนาระหว่างผู้คนกับผู้ลงโฆษณาที่เปิดจากโฆษณาที่คลิกไปยัง Messenger Facebook อาจจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงโฆษณาโดยขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของการละเมิดกฎ หรือหากพบว่าบัญชี Facebook เพจ หรือบัญชีธุรกิจตัวจัดการธุรกิจนั้นพยายามแสดงโฆษณาที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของ Facebook ซ้ำๆ

 1. การหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบโฆษณาหรือระบบบังคับใช้อื่นๆ ของ Facebook

ความสามารถในการเชื่อมต่อกันโดยยึดความน่าเชื่อถือเป็นหลักระหว่างผู้ลงโฆษณาและผู้ใช้ทั่วไปเป็นหัวใจสำคัญของ Facebook ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้เป็นจริงได้ คือการบังคับใช้ “นโยบายการโฆษณา มาตรฐานชุมชน และนโยบายและข้อกำหนดอื่นๆ ของ Facebook” ความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการบังคับใช้ดังกล่าวนี้ เช่น การหลบเลี่ยงหรือตบตาระบบตรวจสอบของ Facebook ถือเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่ง ทั้งยังถือเป็นการกระทำต้องห้ามอีกด้วย ตัวอย่างของพฤติกรรมที่ Facebook นับว่าเป็นการหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบและระบบบังคับใช้อื่นๆ ได้แก่

   • การซ่อนตัวอักขระ unicode สัญลักษณ์ หรือข้อความไว้ในรูปภาพโดยมีเจตนาเพื่อทำให้คำหรือวลีดูสับสน
   • การจำกัดไม่ให้ Facebook เข้าถึงหน้าปลายทางของโฆษณา
   • การพยายามสร้างบัญชีโฆษณาใหม่หลังจากที่ Facebook ปิดการใช้งานบัญชีปัจจุบันเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ
 1. พฤติกรรมหลอกลวงและไม่น่าไว้วางใจ

เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนและธุรกิจ Facebook จึงไม่อนุญาตให้ผู้คนบิดเบือนข้อมูลตัวตนโดยใช้บัญชีปลอม, เพิ่มความนิยมให้กับเนื้อหาอย่างไม่เป็นธรรมชาติ หรือมีพฤติกรรมที่ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบและระบบบังคับใช้อื่นๆ พฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ ได้แก่ การใช้บัญชี เพจ กลุ่ม งานกิจกรรม หรือองค์ประกอบของธุรกิจและการโฆษณาบน Facebook เพื่อหลบเลี่ยงการบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดหรือชี้นำให้ผู้คนและ Facebook เข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้

   • ข้อมูลระบุตัวตน จุดประสงค์ หรือที่มาของสิ่งที่ตนกำลังเป็นตัวแทน
   • ความนิยมของเนื้อหาหรือองค์ประกอบบน Facebook หรือ Instagram
   • จุดประสงค์ของกลุ่มเป้าหมายหรือชุมชน
   • แหล่งที่มาหรือต้นฉบับของเนื้อหา
   • ข้อมูลประจำตัวหรือวิธีการชำระเงินที่ใช้
 1. เครือข่ายหรือองค์กรที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือฝ่าฝืนกฎ

ผู้ลงโฆษณาบน Facebook สามารถใช้องค์ประกอบในการโฆษณา เช่น บัญชีโฆษณา แหล่งข้อมูล เพจ และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานร่วมกันกับบัญชีธุรกิจอื่นๆ ได้ เพื่อช่วยคุ้มครองความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มสำหรับชุมชน Facebook จึงจะตรวจสอบความสัมพันธ์ที่เป็นการใช้งานร่วมกันนี้ หากพบพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกันซึ่งถือว่าน่าสงสัยหรือฝ่าฝืนในบัญชีนี้ เช่น การหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบของหรือบัญชีโฆษณาและองค์ประกอบการโฆษณาอื่นๆ ถูกปิดใช้งานซ้ำๆ หลายครั้งเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย Facebook จะจำกัดการเข้าถึงการโฆษณา

เมื่อ Facebook รับทราบถึงพฤติกรรมที่เป็นการหลีกเลี่ยงนี้ จะจำกัดการเข้าถึงการโฆษณา การจำกัดดังกล่าวอาจเป็นการจำกัดจำนวนเงินใช้จ่าย ฟีเจอร์ต่างๆ ของโฆษณาที่สามารถใช้ได้ หรืออาจจะไม่สามารถเข้าถึงการโฆษณาด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือ Facebook ได้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments