fbpx
หน้าแรกบทความการกำหนดเป้าหมายโฆษณา

การกำหนดเป้าหมายโฆษณา

Author

Date

Category

แชร์บทความน่าสนใจได้ที่นี่

ขณะเลือกกลุ่มเป้าหมายสำหรับชุดโฆษณาของคุณ คุณสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือใช้กลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้ได้

การสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่

ตัวเลือกเหล่านี้จะสามารถใช้ได้ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ ซึ่งคุณสามารถพบได้ในส่วน “กลุ่มเป้าหมาย” ของการสร้างชุดโฆษณา ได้แก่

 • ตำแหน่งที่ตั้ง กำหนดเป้าหมายโฆษณาเป็นลูกค้าโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้ง (เช่น ประเทศ รัฐ จังหวัด เมือง เขตเลือกตั้ง รหัสเขตพื้นที่ หรือรหัสไปรษณีย์) วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายทั่วโลกได้ (พิมพ์ “worldwide”) ตามภูมิภาค (เช่น “ยุโรป”) ตามพื้นที่เขตการค้าเสรี (เช่น “NAFTA”, ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ) หรือตามความพร้อมดาวน์โหลดใน App Store (เช่น ประเทศที่รองรับ iTunes App Store)
 • อายุ กำหนดเป้าหมายโฆษณาเป็นลูกค้าที่อยู่ภายในช่วงอายุ
 • เพศ กำหนดเป้าหมายโฆษณาเป็นผู้หญิง ผู้ชาย หรือทุกเพศ
 • ภาษา กำหนดเป้าหมายโฆษณาเป็นลูกค้าของบางภาษา
 • การกำหนดเป้าหมายอย่างละเอียด เพิ่มเข้าหรือคัดลูกค้าออกจากกลุ่มเป้าหมายโดยอิงตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ความสนใจ และ/หรือพฤติกรรม
 • การเชื่อมต่อ เพิ่มเข้าหรือคัดลูกค้าออกจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ โดยอิงตามการเชื่อมต่อของคุณกับเพจ แอพ หรือเหตุการณ์ของคุณ
 • กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเป็นกลุ่มเป้าหมายของบุคคลที่คุณรู้จักแล้วที่สร้างจากข้อมูลที่คุณจัดให้หรือจากข้อมูลที่สร้างขึ้นในผลิตภัณฑ์ของ Facebook คุณสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจาก “ไฟล์ลูกค้า”, พิกเซลของ Facebook, Facebook SDK และ การมีส่วนร่วมบน Facebook

  ซับเซ็ตของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองคือ “กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน”กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันคือกลุ่มเป้าหมายที่คุณสร้างขึ้นจาก “แหล่งที่มา” โดยจะหาผู้คนอื่นๆ บน Facebook ที่คล้ายคลึงกับผู้คนในแหล่งที่มามากที่สุด

  คุณสามารถเพิ่มเข้าหรือตัดผู้คนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองหรือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันออกจากกลุ่มเป้าหมายของคุณได้

ฉันสามารถใช้หลายตัวเลือกในคราวเดียวได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถผสมและจับคู่ตัวเลือกเหล่านี้ได้ตามที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำไม่ให้คุณใช้ตัวเลือกมากเกินไปในคราวเดียว เพราะอาจนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เล็กและเจาะจงเกินกว่าจะเกิดผลได้ โปรดจำไว้ว่าภายในกลุ่มเป้าหมายใดๆ ที่คุณสร้าง เราพยายามค้นหาผู้คนที่คล้ายคลึงโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณบอกให้เรา “ปรับให้เหมาะสม” ในการสร้างชุดโฆษณา ด้วยเหตุนี้ คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายมากจนเกินไป ตรวจสอบแผงควบคุม “การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย” ทางด้านขวาของตัวเลือกการสร้างกลุ่มเป้าหมายของคุณ หากเข็มบ่งชี้อยู่ในส่วนสีแดงของวงกลมหน้าปัด ให้ปรับกลุ่มเป้าหมายของคุณให้กว้างขึ้น หากอยู่ในส่วนสีเหลือง ให้ระมัดระวังเนื่องจากอาจต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการเข้าถึงจนครบส่วนที่มีนัยสำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่กว้าง สำหรับคนส่วนใหญ่ กลุ่มเป้าหมายที่มีเข็มอยู่ในส่วนสีเขียวจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

“การเข้าถึงที่เป็นไปได้” และ “การเข้าถึงรายวันโดยประมาณ” คืออะไร

การเข้าถึงที่เป็นไปได้คือค่าประเมินจำนวนผู้คนที่มีความเป็นไปได้ว่าโฆษณาของคุณจะเข้าถึงได้ การเข้าถึงรายวันโดยประมาณจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณอาจเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายของคุณได้เป็นจำนวนเท่าใดภายในวันที่กำหนด

หมายเหตุ:

 • ตัวเลขทั้งสองนี้เป็นเครื่องมือในการวางแผนแคมเปญ ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้แสดงการเข้าถึงที่แท้จริงของแคมเปญหรือการรายงานผลแคมเปญ จะไม่มีการใช้ตัวเลขเหล่านี้ในการเก็บค่าบริการจากคุณ
 • การเข้าถึงโดยประมาณไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการแสดงโฆษณาของผู้ลงโฆษณาหรือต่อจำนวนเงินที่พวกเขาจ่าย
 • ข้อมูลอายุของ Facebook ได้มาจากข้อมูลการรายงานตน หมายถึงว่าเมื่อลูกค้าสมัครใช้งานเพื่อใช้บริการของเรา พวกเขาจะบอกอายุให้เราทราบ
 • คุณสามารถดูตัวเลขเหล่านี้แต่ละค่าได้จากในแผงควบคุม “การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย” ทางด้านขวาของตัวเลือกการสร้างชุดโฆษณาของคุณ
 • เราจะประมาณการตัวเลขเหล่านี้โดยอิงตามปัจจัยหลายประการ รวมทั้งประสิทธิภาพของโฆษณาที่ใกล้เคียงกันจากผู้ลงโฆษณาที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวกับที่คุณกำหนด และจำนวนเงินที่คุณเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อเข้าถึงพวกเขา (กล่าวคือ สิ่งที่คุณตั้งไว้เป็นงบประมาณของคุณ)
 • ค่าโดยประมาณนี้อาจไม่แมตช์กับข้อมูลการสำรวจจำนวนประชากร ในข้อมูลการสำรวจจำนวนประชากรมีข้อมูลที่เหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มอายุน้อย พฤติกรรมผู้ใช้ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ข้อมูลการสำรวจจำนวนประชากรแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ข้อมูลการสำรวจจำนวนประชากรนั้นไม่ได้รวมผู้ที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นหรือนักท่องเที่ยว ซึ่งเรารวมในการประเมินของเรา
 • เนื่องด้วยจำนวนของผู้ลงโฆษณาและจำนวนคนบน Facebook เปลี่ยนไปทุกวัน และเนื่องจากเราทำงานกับการปรับปรุงความแม่นยำของการประเมินของเราเสมือนคุณอาจจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในจำนวนเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไป
 • ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงการประเมินเท่านั้น พวกมันมีไว้เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าต้องการจ่ายให้กับโฆษณาเท่าใด ไม่ใช่การรับประกันจำนวนคนที่จะมองเห็นโฆษณาของคุณจริงๆ เมื่อมันเริ่มทำงาน

 

โทร 095-940-2345
ติดต่อ Line ID : @indigital (มี@ นะคะ)
คลิกเพื่อ ADD Line : https://line.me/R/ti/p/%40indigital
Fanpage : INdigital การตลาดออนไลน์
คลิก https://www.facebook.com/indigital.co.th/
เว็บไซต์ : www.indigital.co.th

 

ข้อมูลจาก Facebook

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your name here
Please enter your comment!

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments