fbpx
หน้าแรกบทความการอัพโหลดตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดเป้าหมายแบบเป็นกลุ่ม

การอัพโหลดตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดเป้าหมายแบบเป็นกลุ่ม

Author

Date

Category

แชร์บทความน่าสนใจได้ที่นี่

หากคุณต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่งเป็นเป้าหมาย การนำเข้าตำแหน่งเหล่านั้นจากแหล่งอื่นโดยใช้การคัดลอก/วางอาจช่วยคุณประหยัดเวลาได้มากกว่า เพื่อดำเนินการตามนี้ ไปที่ส่วน “กลุ่มเป้าหมาย” ของการสร้างชุดโฆษณาและ:

  1. คลิก “เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งจำนวนมาก…
  2. คลิกที่เมนูดร็อปดาวน์ “เลือกหนึ่งอย่าง” และเลือกประเภทตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการกำหนดเป้าหมาย
  3. วางข้อความที่ได้รับการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมแล้ว (ดู: ตารางด้านล่าง) ที่คุณต้องการใช้
  4. ตรวจสอบเพื่อดูจำนวนตำแหน่งที่ตั้งที่แมตช์
  5. หากพอใจแล้ว คลิกที่ “เพิ่ม [#] ตำแหน่งที่ตั้งที่แมตช์

รูปแบบจะแตกต่างกันไปตามประเภทตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำลังใช้ (เช่น เมือง ประเทศ) ใช้ตารางนี้เพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ตั้งที่คุณวางได้รับการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสม

ประเภทตำแหน่งที่ตั้ง รูปแบบ ตัวอย่าง หมายเหตุ
ประเทศ ชื่อประเทศ 1, ชื่อประเทศ 2, ชื่อประเทศ 3 สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ ใช้ชื่อประเทศ ไม่ใช่รหัสประเทศ
รัฐหรือภูมิภาค ชื่อรัฐ 1, ชื่อรัฐ 2, ชื่อรัฐ 3 อัสวัน โกเวอร์โนเรท, ภูมิภาคออกแลนด์, นิวยอร์ก ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ อย่าใช้ตัวย่อของรัฐ (เช่น: CA สำหรับแคลิฟอร์เนีย)
DMA ชื่อ DMA 1; ชื่อ DMA 2, ชื่อ DMA 3 โฮโนลูลู, แฟร์แบงค์, ไบล็อกซี-กัล์ฟพอร์ต ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ อย่าใช้รหัส DMA
เมือง ชื่อเมือง 1, ชื่อรัฐ 1; ชื่อเมือง 2, ชื่อรัฐ 2 เมนโลพาร์ค, แคลิฟอร์เนีย; ปารีส, ฝรั่งเศส ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นเมืองและรัฐ ใช้เครื่องหมายอัฒภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ อย่าลืมใส่ชื่อรัฐด้วย
รหัสไปรษณีย์ รหัสประเทศ:รหัสไปรษณีย์ 1, รหัสประเทศ:รหัสไปรษณีย์ 2, รหัสประเทศ:รหัสไปรษณีย์ 3 US:94025, GB:NW1 3, FR:75003 ใช้เครื่องหมายทวิภาคและไม่ต้องเว้นวรรคคั่นรหัสประเทศและรหัสไปรษณีย์ ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ หากคุณกำลังใช้รหัสไปรษณีย์ของสหรัฐฯ จะใส่หรือไม่ใส่รหัสประเทศก็ได้
ตำแหน่งที่ตั้งแบบกำหนดเอง ที่อยู่ 1, ชื่อเมือง 1, ชื่อรัฐ 1 (หากมี), ชื่อประเทศ 1; ที่อยู่ 2, ชื่อเมือง 2, ชื่อรัฐ 2 (หากมี), ชื่อประเทศ 2 1600 เพนซิลเวเนีย แอวะนิว เอ็นดับเบิลยู, วอชิงตันดีซี, สหรัฐอเมริกา; 1 แฮคเกอร์เวย์, เมนโลพาร์ค, สหรัฐอเมริกา ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นตำแหน่งที่ตั้ง ใช้เครื่องหมายอัฒภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ สามารถใช้ชื่อรัฐแบบเต็มหรือตัวย่อก็ได้

 

หากคุณต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่งเป็นเป้าหมาย การนำเข้าตำแหน่งเหล่านั้นจากแหล่งอื่นโดยใช้การคัดลอก/วางอาจช่วยคุณประหยัดเวลาได้มากกว่า เพื่อดำเนินการตามนี้ ไปที่ส่วน “กลุ่มเป้าหมาย” ของการสร้างชุดโฆษณาและ:

  1. คลิก “เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งจำนวนมาก…
  2. คลิกที่เมนูดร็อปดาวน์ “เลือกหนึ่งอย่าง” และเลือกประเภทตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการกำหนดเป้าหมาย
  3. วางข้อความที่ได้รับการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมแล้ว (ดู: ตารางด้านล่าง) ที่คุณต้องการใช้
  4. ตรวจสอบเพื่อดูจำนวนตำแหน่งที่ตั้งที่แมตช์
  5. หากพอใจแล้ว คลิกที่ “เพิ่ม [#] ตำแหน่งที่ตั้งที่แมตช์

รูปแบบจะแตกต่างกันไปตามประเภทตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำลังใช้ (เช่น เมือง ประเทศ) ใช้ตารางนี้เพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ตั้งที่คุณวางได้รับการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสม

ประเภทตำแหน่งที่ตั้ง รูปแบบ ตัวอย่าง หมายเหตุ
ประเทศ ชื่อประเทศ 1, ชื่อประเทศ 2, ชื่อประเทศ 3 สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ ใช้ชื่อประเทศ ไม่ใช่รหัสประเทศ
รัฐหรือภูมิภาค ชื่อรัฐ 1, ชื่อรัฐ 2, ชื่อรัฐ 3 อัสวัน โกเวอร์โนเรท, ภูมิภาคออกแลนด์, นิวยอร์ก ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ อย่าใช้ตัวย่อของรัฐ (เช่น: CA สำหรับแคลิฟอร์เนีย)
DMA ชื่อ DMA 1; ชื่อ DMA 2, ชื่อ DMA 3 โฮโนลูลู, แฟร์แบงค์, ไบล็อกซี-กัล์ฟพอร์ต ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ อย่าใช้รหัส DMA
เมือง ชื่อเมือง 1, ชื่อรัฐ 1; ชื่อเมือง 2, ชื่อรัฐ 2 เมนโลพาร์ค, แคลิฟอร์เนีย; ปารีส, ฝรั่งเศส ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นเมืองและรัฐ ใช้เครื่องหมายอัฒภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ อย่าลืมใส่ชื่อรัฐด้วย
รหัสไปรษณีย์ รหัสประเทศ:รหัสไปรษณีย์ 1, รหัสประเทศ:รหัสไปรษณีย์ 2, รหัสประเทศ:รหัสไปรษณีย์ 3 US:94025, GB:NW1 3, FR:75003 ใช้เครื่องหมายทวิภาคและไม่ต้องเว้นวรรคคั่นรหัสประเทศและรหัสไปรษณีย์ ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ หากคุณกำลังใช้รหัสไปรษณีย์ของสหรัฐฯ จะใส่หรือไม่ใส่รหัสประเทศก็ได้
ตำแหน่งที่ตั้งแบบกำหนดเอง ที่อยู่ 1, ชื่อเมือง 1, ชื่อรัฐ 1 (หากมี), ชื่อประเทศ 1; ที่อยู่ 2, ชื่อเมือง 2, ชื่อรัฐ 2 (หากมี), ชื่อประเทศ 2 1600 เพนซิลเวเนีย แอวะนิว เอ็นดับเบิลยู, วอชิงตันดีซี, สหรัฐอเมริกา; 1 แฮคเกอร์เวย์, เมนโลพาร์ค, สหรัฐอเมริกา ใช้เครื่องหมายจุลภาคและเว้นวรรคคั่นตำแหน่งที่ตั้ง ใช้เครื่องหมายอัฒภาคและเว้นวรรคคั่นแต่ละรายการ สามารถใช้ชื่อรัฐแบบเต็มหรือตัวย่อก็ได้

 

เรียนสร้างโฆษณาบน Facebook กับอ.หลิง

ติดต่อ Line ID : @ajlink
คลิกเพื่อ  ADD Line : https://line.me/R/ti/p/%40ajlink
Fanpage : Aj Link
คลิก https://www.facebook.com/krulink/

ติดตามข่าวสารไอที
www.ajlink.net

ข้อมูลจาก Facebook

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your name here
Please enter your comment!

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments