fbpx
หน้าแรกบทความวิธีเรียกเก็บเงินค่าโฆษณาบน Facebook

วิธีเรียกเก็บเงินค่าโฆษณาบน Facebook

Author

Date

Category

แชร์บทความน่าสนใจได้ที่นี่

เมื่อคุณลงโฆษณาบน Facebook คุณจะต้องตั้งงบประมาณของแต่ละโฆษณาที่คุณลง แล้วเราจะพยายามใช้จ่ายงบประมาณของคุณเท่าๆ กันตลอดระยะเวลาที่ลงโฆษณาของคุณ (เว้นแต่คุณจะใช้การแสดงโฆษณาแบบเร่งความเร็ว) คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินเกินงบประมาณที่คุณกำหนดไว้ โปรดทราบว่าคุณสามารถควบคุมจำนวนเงินที่ใช้จ่ายได้เสมอ

โดยคุณจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างงบประมาณกับจำนวนเงินที่ใช้จ่าย ดังนี้:

 • งบประมาณ: จำนวนเงินที่คุณต้องการใช้จ่ายหรือเต็มใจใช้จ่ายเพื่อให้แสดงโฆษณาของคุณได้
 • จำนวนเงินที่ใช้จ่าย: จำนวนเงินที่คุณจ่ายจริง (อีกนัยหนึ่ง จำนวนเงินที่ใช้ไปจากงบประมาณสูงสุด)

เมื่อคุณกำหนดงบประมาณสำหรับโฆษณาบน Facebook ของคุณ จำนวนเงินดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเท่ากับจำนวนเงินที่คุณใช้จ่ายจริงเสมอไป เช่น คุณไม่ได้ซื้อโฆษณาด้วยเงิน 100 ดอลลาร์ แต่คุณตั้งงบประมาณสูงสุด 100 ดอลลาร์ที่จะใช้กับโฆษณาตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยใช้ตัวเลือกการใช้งบประมาณแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ ดังนั้น หากคุณกำหนดงบประมาณไว้ 100 ดอลลาร์ที่จะใช้จ่ายตลอดหนึ่งเดือน แต่ใช้จ่ายจริงแค่ 70 ดอลลาร์ในเดือนนั้นตามประสิทธิภาพของโฆษณา ใบเรียกเก็บเงินของคุณจะแจ้ง 70 ดอลลาร์

งบประมาณต่อวันและงบประมาณตลอดอายุการใช้งาน

คุณสามารถกำหนดงบประมาณได้สองประเภทเพื่อควบคุมจำนวนเงินที่คุณใช้สำหรับชุดโฆษณาบางชุด:

 • งบประมาณต่อวัน: จำนวนเงินเฉลี่ยที่คุณยินดีจ่ายสำหรับชุดโฆษณาชุดใดชุดหนึ่งในแต่ละวัน
 • งบประมาณตลอดอายุการใช้งาน: จำนวนเงินที่คุณยินดีจ่ายสำหรับชุดโฆษณาชุดใดชุดหนึ่งตลอดระยะเวลาที่แสดงโฆษณา

คุณถูกเรียกเก็บค่าบริการอย่างไร

การกำหนดราคาโฆษณาของ Facebook ยึดตามระบบการประมูลราคา ซึ่งโฆษณาจะแข่งขันกันเพื่อให้ได้รับอิมเพรสชั่นตามราคาประมูลและประสิทธิภาพ เมื่อคุณแสดงโฆษณา คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการจากจำนวนคลิกหรือจำนวนอิมเพรสชั่นที่โฆษณาของคุณได้รับเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการนำส่งโฆษณาบน Facebook (การประมูลโฆษณา)

เวลาในการเรียกเก็บเงิน

โดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ในการซื้อโฆษณาของคุณ คุณจะชำระผ่านหนึ่งในสองวิธีนี้:

 • การชำระเงินอัตโนมัติ: ค่าโฆษณาของคุณจะสะสมขณะที่มีการแสดงโฆษณาของคุณ และเราจะเก็บค่าบริการจากคุณแต่ละเดือนโดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บค่าบริการของคุณและเมื่อคุณใช้จ่ายเงินจนถึงจำนวนที่เรียกว่าเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน นี่คือวิธีการจ่ายเงินของคุณในกรณีที่คุณใช้ PayPal หรือบัตรเครดิตและเดบิตส่วนใหญ่
 • การชำระเงินด้วยตนเอง: คุณจะเติมเงินในบัญชีของคุณก่อนจึงจะแสดงโฆษณาของคุณได้ และเราจะหักจากจำนวนดังกล่าววันละครั้งในขณะที่แสดงโฆษณาของคุณ นี่คือวิธีการจ่ายเงินของคุณในกรณีที่คุณใช้วิธีการชำระเงินด้วยตนเองวิธีใดวิธีหนึ่งเหล่านี้ คุณจะไม่มีเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน

เราเรียกเก็บเงินจากคุณตามวันเรียกเก็บเงิน ไม่ว่าคุณจะถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินและจำนวนเงินที่กำหนดไว้หรือไม่ก็ตาม (ซึ่งแตกต่างออกไปตามประเทศและสกุลเงิน) เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาที่คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ:

 • หากคุณถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน

  กำหนดเวลาที่คุณต้องชำระค่าโฆษณาบน Facebook

  เวลาที่คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับโฆษณาของคุณ ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระค่าบริการเหล่านั้น เมื่อคุณโฆษณาบน Facebook คุณสามารถชำระค่าบริการได้โดยหนึ่งในสองวิธีดังนี้:

  • การชำระเงินอัตโนมัติ: คุณไม่ต้องชำระโดยทันที แต่กลับกัน คุณจะมีค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อโฆษณาของคุณแสดงให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็น จากนั้น เราจะเก็บค่าบริการโดยวิธีการชำระเงินอันดับต้นจากคุณโดยอัตโนมัติตามวันเรียกเก็บค่าบริการของคุณและเมื่อคุณใช้จ่ายเงินจนถึงระดับจำนวนที่เรียกว่าเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน นี่คือวิธีการชำระเงินในกรณีที่คุณใช้ PayPal หรือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตส่วนใหญ่ในการซื้อโฆษณา
  • การชำระเงินด้วยตนเอง: คุณจะต้องเติมเงินในบัญชีของคุณก่อน จากนั้นเราจะหักเงินจากจำนวนดังกล่าววันละครั้งขณะที่คุณเผยแพร่โฆษณา นี่คือวิธีดำเนินการหากคุณใช้ วิธีการชำระเงินแบบกำหนดเอง (เช่น Boleto Bancário หรือ QIWI) ในการซื้อโฆษณา ด้วยการชำระเงินแบบกำหนดเอง คุณจะไม่มีเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน
 • หากคุณไม่ถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน

  วิธีที่ระบบจะเรียกเก็บค่าโฆษณา Facebook หากคุณไม่มีเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน

  คุณจะไม่มีเกณฑ์การเรียกเก็บเงินถ้าใช้การหักบัญชีโดยตรงหรือวิธีการชำระเงินด้วยตัวเองในการชำระค่าโฆษณา Facebook

  หากบัญชีผู้ใช้โฆษณาของคุณไม่มีเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน เราจะเก็บค่าโฆษณาที่คุณแสดงไม่เกินวันละครั้ง สำหรับแคมเปญขนาดเล็ก เราจะรอจนกระทั่งมียอดเงินเรียกเก็บ 25 ดอลลาร์หรือจนกว่าจะผ่านไป 7 วันก่อนที่เราจะส่งใบแจ้งหนี้ให้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บที่ถี่ไปยังวิธีการชำระเงินของคุณ วิธีนี้อาจทำให้เวลาที่คุณจะได้รับใบเรียกเก็บเงินมีความล่าช้า

  วันที่เรียกเก็บเงินได้ของ Facebook อยู่ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง และไม่ได้ยึดตามวันที่บนปฏิทิน โฆษณาบน Facebook จะเริ่มแสดงเมื่อโฆษณาได้รับการอนุมัติตามวันที่เริ่มต้นที่คุณเลือกแล้ว และจะหยุดแสดงที่เวลา 23:59 น. ของวันที่สิ้นสุดที่คุณเลือก

  ตัวอย่างเช่น ถ้าแคมเปญของคุณตั้งค่าไว้ว่าจะแสดงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เวลา 9:00 น. ถึงวันที่ 2 มกราคม เวลา 21:00 น. โดยมีงบประมาณรายวันที่ 10 ดอลลาร์ เราอาจเก็บเงินค่าโฆษณาจากคุณสูงสุด 15 ดอลลาร์สำหรับแคมเปญนี้ เนื่องจากวันที่สิ้นสุดของคุณเกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง

คุณสามารถดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินทั้งหมดได้ (รวมถึงวันที่คุณจะต้องชำระเงิน) ในการตั้งค่าการชำระเงิน

ดูค่าบริการของคุณ

เมื่อคุณต้องการดูว่าใช้จ่ายเงินไปแล้วเท่าไรกับโฆษณาของคุณ คุณสามารถดูวงเงินใช้จ่ายต่อวันโดยประมาณได้ในตัวจัดการโฆษณา ในส่วนการเรียกเก็บเงินของตัวจัดการโฆษณา คุณจะเห็นยอดสุดท้ายของค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งโฆษณาที่คุณจ่ายและจำนวนที่คุณจ่ายจริง เช่น การแสดงโฆษณาเพื่อเพิ่มการรับรู้หรือให้ผู้คนคลิกโฆษณาของคุณ

ดูการเก็บค่าโฆษณาบน Facebook และประวัติการชำระเงินของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการหรือไม่ทราบกิจกรรมในบัญชีผู้ใช้ของคุณใช่หรือไม่ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หากคุณต้องการดูประวัติการชำระค่าโฆษณา ทำความเข้าใจว่าทำไมคุณจึงถูกเรียกเก็บค่าบริการ หรือดูผลลัพธ์โฆษณาเฉพาะที่คุณถูกเรียกเก็บค่าบริการ คุณสามารถดูข้อมูลแยกย่อยแบบละเอียดเกี่ยวกับการเก็บค่าโฆษณาบน Facebook ได้ในตัวจัดการโฆษณาของคุณ

ดูการเก็บค่าโฆษณาบน Facebook และประวัติการชำระเงินของคุณ

  1. ไปที่ ส่วน “การเรียกเก็บเงิน” ของตัวจัดการโฆษณา
  2. ในรายการธุรกรรม ให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์วันที่ (ซึ่งอยู่เหนือธุรกรรม) แล้วเลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการดูข้อมูลการเก็บค่าบริการ

หมายเหตุ: หากคุณต้องการดูการเก็บค่าบริการที่ดูแลจัดการโดยเพจที่คุณโฆษณา คุณสามารถคลิกเมนูดร็อปดาวน์ของ “ธุรกรรม” (ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือเหนือธุรกรรม) แล้วเลือก “ธุรกรรมตามเพจ

3. คลิก “ID ของธุรกรรม” สำหรับการเก็บค่าบริการที่คุณต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าใบเรียกเก็บเงินสุดท้ายอาจมียอดที่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับโฆษณานั้นๆ นั่นเป็นเพราะบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกเรียกเก็บสำหรับโฆษณาทั้งหมดที่คุณแสดงบนบัญชีผู้ใช้โฆษณานั้นๆ แต่เราจะใช้จ่ายภายในงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับโฆษณาแต่ละชิ้นเสมอ

 

โทร 095-940-2345
ติดต่อ Line ID : 
@indigital (มี@ นะคะ)
คลิกเพื่อ ADD Line : 
https://line.me/R/ti/p/%40indigital
Fanpage : 
INdigital การตลาดออนไลน์
คลิก 
https://www.facebook.com/indigital.co.th/
เว็บไซต์ : 
www.indigital.co.th

 

ข้อมูลจาก Facebook

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your name here
Please enter your comment!

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments