fbpx
หน้าแรกบทความวัตถุประสงค์ในการโฆษณา

วัตถุประสงค์ในการโฆษณา

Author

Date

Category

แชร์บทความน่าสนใจได้ที่นี่

โฆษณาที่แสดงใน Facebook Instagram และ Audience Network เป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบซึ่งดูจากจำนวนข้อความรูปภาพที่ใช้ในโฆษณาของคุณ จากการตรวจสอบดังกล่าว โฆษณาที่มีจำนวนข้อความรูปภาพมากกว่าจะแสดงต่อผู้คนน้อยกว่า โปรดทราบว่ารูปภาพโฆษณาบางภาพอาจได้รับการพิจารณาให้เป็นข้อยกเว้น ตัวอย่างเช่น โดยปกติแล้วปกหนังสือ ปกอัลบั้ม และภาพสินค้ามักจะได้รับการพิจารณาให้เป็นข้อยกเว้น

ข้อความรูปภาพคืออะไร

ข้อความรูปภาพคือข้อความใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่บนรูปภาพโฆษณาหรือชิ้นงานโฆษณา ข้อความชนิดนี้ไม่รวมข้อความที่ไม่ได้อยู่บนรูปภาพ เช่น เนื้อเรื่องของโฆษณา

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของข้อความรูปภาพ

เนื้อความ

รูปภาพโฆษณา

ข้อความรูปภาพ:

คุณจะทราบได้อย่างไรว่ารูปภาพโฆษณาของคุณมีข้อความมากเกินไป

ใช้เครื่องมือของเราเพื่อตรวจสอบปริมาณข้อความบนรูปภาพ

การตรวจสอบว่าการเข้าถึงของโฆษณาคุณอาจลดลง เนื่องจากมีข้อความบนรูปภาพโฆษณามากเกินไป ขณะที่ความแม่นยำของเครื่องมืออาจไม่สมบูรณ์แบบ คุณควรใช้เครื่องมือเป็นแนวทางเพื่อช่วยให้คุณสร้างและส่งโฆษณาที่มีแนวโน้มว่าจะสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อความรูปภาพของเรา

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนก่อนส่งโฆษณา

หากระบบของเราตรวจจับได้ว่ารูปภาพโฆษณาของคุณมีข้อความมากเกินไประหว่างที่คุณกำลังสร้างโฆษณา คุณอาจได้รับข้อความที่แสดงปัญหาดังกล่าวและมอบตัวเลือกให้คุณขอการตรวจสอบด้วยตนเอง หากคุณเชื่อว่าโฆษณาของคุณได้รับการติดค่าสถานะที่ไม่ถูกต้องหรือเชื่อว่าโฆษณาของคุณมีคุณสมบัติตรงกับข้อยกเว้น เราขอแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือก “ขอการตรวจสอบด้วยตนเอง”

วิธีที่เราตรวจสอบรูปแบบโฆษณาต่างๆ มีดังนี้

 • โฆษณาภาพเดี่ยว – เราตรวจสอบรูปภาพที่ใช้ในโฆษณาเพื่อดูว่ารูปภาพเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านข้อความรูปภาพของเราหรือไม่
 • โฆษณาแบบภาพสไลด์ – เราจะตรวจสอบแต่ละรูปภาพภายในโฆษณาเพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามแนวทางข้อความรูปภาพของเราหรือไม่ โปรดทราบว่าแม้ว่ารูปภาพ 1 ภาพในภาพสไลด์มีข้อความมากเกินไป สิ่งนี้จะมีผลต่อทั้งโฆษณา
 • โฆษณาแบบวิดีโอ – เราดูที่ภาพขนาดย่อเพื่อทำให้มั่นใจว่าเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อความ

เคล็ดลับเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้รูปภาพโฆษณาของคุณมีข้อความมากเกินไป

 • ตรวจสอบรูปภาพของคุณก่อนที่จะลองแสดงโฆษณา
 • ถ้าคุณต้องการใส่ข้อความในรูปภาพของคุณ พยายามใช้คำน้อยลงและ/หรือลดขนาดตัวอักษรของข้อความ โปรดทราบว่าหากข้อความของคุณเล็กเกินไป อาจทำให้อ่านยาก
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความส่วนใหญ่ที่คุณใช้อยู่ในเนื้อความและไม่ได้อยู่ในรูปภาพของโฆษณาโดยตรง
 • หลีกเลี่ยงการกระจายข้อความไปทั่วรูปภาพ

ตัวอย่างข้อความในโฆษณา

โฆษณาบน Facebook ที่มีรูปภาพที่มีข้อความน้อยหรือไม่มีข้อความรูปภาพเลยมีแนวโน้มที่จะใช้ต้นทุนน้อยกว่าและเข้าถึงผู้คนได้มากกว่าโฆษณาที่มีข้อความรูปภาพ

4 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าข้อความรูปภาพส่งผลอย่างไรต่อจำนวนผู้ที่จะเห็นโฆษณาของคุณ

ข้อความรูปภาพ: ตกลง

รูปภาพของโฆษณามีข้อความน้อยหรือไม่มีเลย นี่คือรูปแบบของรูปภาพที่ต้องการ

ข้อความรูปภาพ: ต่ำ

การเข้าถึงของโฆษณาของคุณอาจต่ำลงเล็กน้อย

คุณอาจเข้าถึงผู้คนได้น้อยลงเนื่องจากมีข้อความมากเกินไปในรูปภาพโฆษณา แนะนำให้รูปภาพโฆษณามีข้อความน้อยหรือไม่มีเลย ลองเปลี่ยนรูปภาพของคุณก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ

ข้อความรูปภาพ: ไซส์กลาง

การเข้าถึงของโฆษณาของคุณอาจลดลงอย่างมาก

คุณอาจเข้าถึงผู้คนได้น้อยลงเนื่องจากมีข้อความมากเกินไปในรูปภาพโฆษณา แนะนำให้รูปภาพโฆษณามีข้อความน้อยหรือไม่มีเลย ลองเปลี่ยนรูปภาพของคุณก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ

ข้อความรูปภาพ: สูง

โฆษณาของคุณอาจไม่ทำงาน

คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เนื่องจากรูปภาพโฆษณามีข้อความมากเกินไป แนะนำให้รูปภาพโฆษณามีข้อความน้อยหรือไม่มีเลย เว้นแต่คุณจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อยกเว้น ให้เปลี่ยนรูปภาพก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ

ข้อยกเว้นทั่วไป

เราเข้าใจว่าในบางกรณี คุณจำเป็นต้องใช้งานรูปภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อความสำคัญสำหรับโฆษณาของคุณ ด้วยเหตุผลนี้ รูปภาพของคุณอาจเข้าเกณฑ์คุณสมบัติของข้อยกเว้น

 • ปกหนังสือและปกอัลบั้ม

 • รูปภาพผลิตภัณฑ์

  หมายเหตุ: สำหรับรูปภาพผลิตภัณฑ์ เราไม่อนุญาตให้ทำภาพระยะใกล้หรือขยายภาพของโลโก้ รูปภาพของคุณจะต้องแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 • เกม

 • โปสเตอร์งานกิจกรรม

นอกเหนือจากตัวอย่างเหล่านี้แล้ว รายการต่อไปนี้อาจถือเป็นข้อยกเว้นด้วยเช่นกัน ได้แก่ แผนภูมิและกราฟ ปกนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์

หมายเหตุ: ข้อความทางกฎหมาย เช่น “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ก็ถือเป็นข้อยกเว้นเช่นกัน (เนื่องจากมีผลบังคับใช้กับสินค้าในโฆษณาของคุณ)

ตัวอย่างข้อความรูปภาพที่อาจไม่ได้รับการอนุมัติ

 • โลโก้ที่มีข้อความ – โลโก้ใดๆ ที่มีข้อความเป็นหลักจะถือเป็นข้อความไม่ว่าจะมีขนาดหรือการจัดเรียงอย่างไร
 • ภาพลายน้ำ – ภาพลายน้ำจะถือเป็นข้อความ แม้ว่าจะเป็นข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติของแบรนด์
 • ตัวเลข – ตัวเลขทั้งหมดจะถือเป็นข้อความ

วัตถุประสงค์ในการโฆษณาของคุณคือสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้คนทำเมื่อเห็นโฆษณา ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแสดงเว็บไซต์ให้ผู้คนที่สนใจธุรกิจของคุณเห็น คุณสามารถสร้างโฆษณาที่จะกระตุ้นให้ผู้คนไปยังเว็บไซต์ของคุณได้ เมื่อคุณสร้างโฆษณา สิ่งแรกที่ต้องทำคือเลือกวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ที่คุณเลือกจะสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจของคุณโดยรวม ดังนี้

วัตถุประสงค์บางอย่างอาจแตกต่างออกไปเมื่อคุณสร้างโฆษณา

การรับรู้

วัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความสนใจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

การรับรู้แบรนด์

เข้าถึงผู้ที่มีแนวโน้มมากกว่าที่จะจดจำโฆษณาของคุณและเพิ่มการรับรู้ให้แบรนด์ของคุณ

แพลตฟอร์มใดสนับสนุนวัตถุประสงค์การรับรู้แบรนด์

 • Facebook
 • Instagram

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์การรับรู้แบรนด์

 • ภาพเดี่ยว
 • วิดีโอเดี่ยว
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์
การเข้าถึง

แสดงโฆษณาต่อผู้ใช้จำนวนมากที่สุดในกลุ่มเป้าหมายของคุณ

แพลตฟอร์มใดสนับสนุนวัตถุประสงค์การเข้าถึง

 • Facebook
 • Instagram

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์การเข้าถึง

 • ภาพเดี่ยว
 • วิดีโอเดี่ยว
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์

การพิจารณา

วัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้ลูกค้าเริ่มคิดถึงธุรกิจของคุณและมองหาข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนผู้เข้าชม

เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือกระตุ้นให้ผู้คนใช้แอพของคุณมากขึ้น หากคุณมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าชม คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • นำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
 • เพิ่มการมีส่วนร่วมในแอพ

แพลตฟอร์มใดบ้างที่รองรับวัตถุประสงค์การเข้าชม

 • Facebook
 • Instagram
 • Audience Network
 • Messenger

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์การเข้าชม

 • ภาพเดี่ยว
 • วิดีโอเดี่ยว
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์
 • คอลเลกชัน
จำนวนการติดตั้งแอพ

ส่งลูกค้าไปยัง App Store เพื่อดาวน์โหลดแอพของคุณ

แพลตฟอร์มใดสนับสนุนวัตถุประสงค์การติดตั้งแอพ

 • Facebook
 • Instagram
 • Audience Network
 • Messenger

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์การติดตั้งแอพ

 • ภาพเดี่ยว
 • วิดีโอเดี่ยว
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์

แพลตฟอร์มใดบ้างที่รองรับวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วม

 • Facebook
 • Instagram

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วม

 • ภาพเดี่ยว
 • วิดีโอเดี่ยว
 • สไลด์โชว์

หมายเหตุ: รูปแบบการโฆษณาและแพลตฟอร์มบางอย่างอาจยังไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับประเภทโฆษณาที่คุณสร้าง ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกที่จะงานกิจกรรมในวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วม คุณสามารถสร้างเฉพาะโฆษณาที่มีรูปภาพ วิดีโอ หรือสไลด์โชว์เดียวได้เท่านั้น จากนั้นแสดงโฆษณาของคุณบน Facebook

การรับชมวิดีโอ

โปรโมทวิดีโอที่แสดงฟุตเทจเบื้องหลังการถ่ายทำ การเปิดตัวสินค้า หรือเรื่องราวของลูกค้า เพื่อกระตุ้นการรับรู้แบรนด์ของคุณ

แพลตฟอร์มใดสนับสนุนวัตถุประสงค์การรับชมวิดีโอ

 • Facebook
 • Instagram
 • Audience Network

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์การรับชมวิดีโอ

 • วิดีโอเดี่ยว
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์

การสร้างลูกค้าเป้าหมาย

รวบรวมข้อมูลลูกค้า เช่น ที่อยู่อีเมลจากผู้ที่สนใจธุรกิจของคุณ

แพลตฟอร์มใดสนับสนุนวัตถุประสงค์การสร้างลูกค้าเป้าหมาย

 • Facebook
 • Instagram
 • Messenger

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์การสร้างลูกค้าเป้าหมาย

 • ภาพเดี่ยว
 • วิดีโอเดี่ยว
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์

ข้อความ

ได้คนใหม่ๆ มาสนทนากับธุรกิจของคุณมากขึ้น เพื่อสร้างลูกค้ามุ่งหวัง กระตุ้นการทำธุรกรรม ตอบคำถามหรือนำเสนอการสนับสนุน

แพลตฟอร์มใดบ้างที่รองรับวัตถุประสงค์ข้อความ

 • Facebook
 • Instagram
 • Messenger

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์ข้อความ

 • ภาพเดี่ยว
 • วิดีโอเดี่ยว
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์

คอนเวอร์ชั่น

วัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้ผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจของคุณทำการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการของคุณ

คอนเวอร์ชั่น

กระตุ้นให้ผู้คนมาใช้เว็บไซต์ แอพ Facebook หรือแอพบนมือถือของคุณมากขึ้น ในการติดตามและวัดผลคอนเวอร์ชั่น ให้ใช้พิกเซลของ Facebook หรือเหตุการณ์ในแอพ

แพลตฟอร์มใดบ้างที่รองรับวัตถุประสงค์คอนเวอร์ชั่น

 • Facebook
 • Instagram
 • Audience Network
 • Messenger

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างในวัตถุประสงค์คอนเวอร์ชั่น

 • ภาพเดี่ยว
 • วิดีโอเดี่ยว
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์
 • คอลเลกชัน
การขายแค็ตตาล็อก

แสดงสินค้าจากแค็ตตาล็อกตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดของคุณ

แพลตฟอร์มใดบ้างที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เพื่อการขายแค็ตตาล็อก

 • Facebook
 • Instagram
 • Audience Network

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงค์เพื่อการขายแค็ตตาล็อก

 • ภาพเดี่ยว
 • ภาพสไลด์

การเยี่ยมชมหน้าร้าน

โปรโมทธุรกิจที่มีหลายตำแหน่งที่ตั้งแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง

แพลตฟอร์มใดสนับสนุนวัตถุประสงคการเยี่ยมชมหน้าร้าน

 • Facebook

ฉันสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาใดได้บ้างจากวัตถุประสงคการเยี่ยมชมหน้าร้าน

 • รูปภาพ
 • วิดีโอ
 • ภาพสไลด์
 • สไลด์โชว์

InDigital พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำให้ธุรกิจของท่านเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อ Line ID : @indigital (มีนะคะ)
คลิกเพื่อ ADD Line : https://line.me/R/ti/p/%40indigital

Fanpage : INdigital การตลาดออนไลน์
คลิก https://www.facebook.com/indigital.co.th/
เว็บไซต์ : www.indigital.co.th

ข้อมูลจาก Facebook

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your name here
Please enter your comment!

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments