fbpx
หน้าแรกบทความช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณา

ช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณา

Author

Date

Category

แชร์บทความน่าสนใจได้ที่นี่

ช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณาเป็นวิธีที่เราทำให้แน่ใจว่าเราใช้จ่ายงบประมาณของคุณเท่าๆ กันตลอดช่วงอายุชุดโฆษณาของคุณ และยังเป็นกลไกเพื่อช่วยให้เราตอบสนองเป้าหมายต้นทุนของกลยุทธ์ราคาประมูลของคุณอีกด้วย คุณอาจคิดว่าเป็นจุดตัดกันของงบประมาณกับกลยุทธ์ราคาประมูลของคุณได้

สิ่งนี้ยังเป็นประโยชน์กับคุณอีกด้วย เมื่อคุณได้ดูวิดีโอนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณานั้นเหมาะสมกับระบบการนำส่งโฆษณาในภาพรวมอย่างไร:

เหตุใดคุณจึงใช้ช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณา

มีโอกาสแสดงโฆษณาบน Facebook นับล้านๆ ครั้งในแต่ละวัน บางช่วงมีราคาสูงกว่าช่วงอื่นๆ ดังนั้น ต้นทุนจะแตกต่างกันไปตลอดอายุชุดโฆษณาของคุณ ช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณาช่วยให้เราแสดงโฆษณาของคุณในลักษณะที่ชดเชยความผันแปรดังกล่าว กังนั้น คุณจึงตอบสนองเป้าหมายต้นทุนของคุณได้เมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนไป

สมมุติว่าคุณใช้งบประมาณตลอดอายุการใช้งานและกลยุทธ์ราคาประมูลแบบต้นทุนต่ำสุด และขอให้เราแสดงชุดโฆษณาของคุณเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ แต่ชุดโฆษณานั้นเริ่มแสดงในช่วงเวลาที่โอกาสมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากการแข่งขันการประมูลราคาที่เพิ่มขึ้น หากเราไม่ใช้ช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณา เราอาจใช้งบประมาณของคุณจนหมดในเวลาไม่กี่วันไปกับผลลัพธ์ที่มีราคาแพง เราจึงแบ่งช่วงจังหวะการใช้จ่ายของคุณแทน เพื่อให้คุณมีงบประมาณเหลือในภายหลังในสัปดาห์ เมื่อมีแนวโน้มที่จะมีผลลัพธ์ที่ต้นทุนต่ำลง

ช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณาทำงานอย่างไร

ช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณามีอยู่สองแบบ:

  • การแบ่งช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณา
  • การแบ่งช่วงจังหวะราคาประมูล

ทั้งสองแบบทำงานควบคู่กัน แต่เราจะอธิบายต่างหากเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

การแบ่งช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณา

แผนภูมินี้แสดงภาพรวมว่าสามารถใช้จ่ายงบประมาณของคุณอย่างไร

เส้นสีแดงแสดงการใช้จ่ายที่ไม่ได้แบ่งช่วงจังหวะ งบประมาณทั้งหมดถูกใช้หมดไปนานก่อนที่จะสิ้นสุดอายุของชุดโฆษณา นี่คือลักษณะที่การแสดงโฆษณาแบบเร่งความเร็วพยายามใช้งบประมาณของคุณให้เร็วที่สุดที่เป็นไปได้

เส้นสีเขียวแสดงการใช้จ่ายที่มีการแบ่งช่วงจังหวะ งบประมาณทั้งหมดถูกใช้หมดไปเมื่อสิ้นสุดอายุของชุดโฆษณา นี่คือลักษณะที่การแสดงโฆษณามาตรฐานพยายามใช้งบประมาณของคุณเท่าๆ กันตลอดช่วงอายุของชุดโฆษณา

เส้นสีส้มแสดง “การแสดงโฆษณาต่ำเกินไป” งบประมาณทั้งหมดไม่ได้ถูกใช้ทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดอายุของชุดโฆษณา เราไม่พยายามใช้จ่ายงบประมาณของคุณแบบนี้เด็ดขาด แต่ก็ยังเกิดขึ้นได้

การแบ่งช่วงจังหวะราคาประมูล

Facebook ตั้งราคาประมูลให้คุณเสมอโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ราคาประมูลของคุณ แต่ละกลยุทธ์ราคาประมูลใช้การแบ่งช่วงจังหวะคนละประเภท ในบริบทนี้ “การแบ่งช่วงจังหวะ” หมายถึงการเพิ่มหรือลดราคาประมูลในการประมูลราคาแต่ละครั้ง หรือการตัดสินใจว่าเข้าร่วมการประมูลราคาครั้งใดและไม่เข้าร่วมในครั้งใด แบบแรกเรียกว่า “การแบ่งช่วงจังหวะส่วนลด” และเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ราคาประมูลแบบต้นทุนต่ำสุด แบบหลังเรียกว่า “การแบ่งช่วงจังหวะตามความเป็นไปได้” และเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ราคาประมูลแบบต้นทุนเป้าหมาย

การแบ่งช่วงจังหวะส่วนลด

เนื่องจากคุณกำลังพยายามทำให้ได้รับต้นทุนต่ำสุดต่อเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสมเท่าที่เป็นไปได้ การแบ่งช่วงจังหวะส่วนลดจะลดราคาประมูลของคุณลงในจังหวะที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ราคาถูกที่สุดที่มีอยู่ ซึ่งจะถูกจัดให้สมดุลกับการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดของคุณเมื่อสิ้นสุดอายุชุดโฆษณาของคุณ (ดูเส้นสีเขียวบนแผนภูมิการแบ่งช่วงจังหวะงบประมาณข้างต้น) ต่อไปนี้คือแผนภูมิแบบง่ายที่แสดงการทำงานด้วยวงเงินประมูล 10 ดอลลาร์:

อย่างที่คุณเห็น เราจะประมูลราคาต่ำกว่าวงเงินประมูลของคุณ ถ้ามีผลลัพธ์ที่ต้นทุนต่ำลง หากคุณไม่มีวงเงินประมูล เราก็จะยังคงประมูลในราคาน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่จะไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุดที่เราสามารถประมูลได้

นี่คือตัวอย่างง่ายๆ ว่าเหตุใดการแบ่งช่วงจังหวะส่วนลดจึงมีประโยชน์สำหรับกลยุทธ์ราคาประมูลแบบต้นทุนต่ำสุด สมมุติว่าตอนนี้ใกล้สิ้นสุดอายุชุดโฆษณาของคุณแล้วและคุณยังเหลืองบประมาณอยู่ 10 ดอลลาร์ วงเงินประมูลของคุณตั้งไว้ที่ 5 ดอลลาร์ ทันใดนั้น ผู้คนในกลุ่มเป้าหมายของคุณจำนวนมากเข้าใช้งาน Facebook ซึ่งทำให้เกิดโอกาสจำนวนมากที่จะได้แสดงโฆษณาของคุณและได้รับเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสม ต้นทุนของเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสมอยู่ระหว่าง 1-5 ดอลลาร์ หากเราเข้าร่วมประมูลด้วยราคาประมูล 5 ดอลลาร์ในช่วงนี้ คุณอาจจะได้รับเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสมเพียง 2 ครั้งจากงบประมาณทั้งหมดที่เหลืออยู่ของคุณ แต่ถ้าหากว่าเราลดราคาประมูลของคุณให้เหลือเพียง 1 ดอลลาร์ คุณอาจจะได้ 10 ผลลัพธ์หรือมากกว่านั้น

ในอีกทางหนึ่ง หากเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสมกับต้นทุนต่ำสุดที่มีอยู่ต้องใช้เงิน 5 ดอลลาร์ เราก็จะพยายามให้คุณได้รับเหตุการณ์ทั้ง 2 ครั้งด้วยเงิน 5 ดอลลาร์ในแต่ละครั้ง หรือบอกได้ว่า ราคาประมูลที่เราใช้เข้าร่วมนั้นอิงตามบริบท ไม่ว่าสถานการณ์ในเวลานั้นจะเป็นอย่างไร ระบบการแสดงโฆษณาของเราก็จะทำงานเพื่อให้คุณได้รับเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสมที่มากที่สุดในต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในขณะที่ใช้งบประมาณเต็มจำนวนเมื่อสิ้นสุดอายุชุดโฆษณาของคุณ

หมายเหตุ: หากโฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพต่ำในขณะที่ใช้กลยุทธ์ราคาประมูลแบบต้นทุนต่ำสุดโดยมีวงเงินประมูล เราจะไม่ลดราคาประมูลของคุณเลย เราจะป้อนวงเงินประมูลของคุณเป็นราคาประมูล

การแบ่งช่วงจังหวะตามความเป็นไปได้

เนื่องจากกลยุทธ์ราคาประมูลแบบต้นทุนเป้าหมายเน้นเรื่องความเสถียรมากกว่าต้นทุนต่ำสุด การแบ่งช่วงจังหวะตามความเป็นไปได้จึงนำชุดโฆษณาของคุณเข้าร่วมการประมูลราคาเฉพาะที่คัดเลือกไว้ตามต้นทุนที่เป็นไปได้ของเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสม ต่อไปนี้คือแผนภูมิแบบง่ายที่แสดงการทำงานด้วยเป้าหมายต้นทุน 10 ดอลลาร์:

อย่างที่คุณเห็น เราไม่นำชุดโฆษณาของคุณเข้าร่วมการประมูลราคาทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม การประมูลราคาที่เราเลือกจะมีต้นทุนเฉลี่ยใกล้เคียงกับเป้าหมายต้นทุนของคุณที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

นี่คือตัวอย่างง่ายๆ ว่าเหตุใดการแบ่งช่วงจังหวะตามความเป็นไปได้จึงมีประโยชน์สำหรับกลยุทธ์ราคาประมูลแบบต้นทุนเป้าหมาย สมมติว่าคุณตั้งต้นทุนเป้าหมายไว้ที่ 10 ดอลลาร์และมีงบประมาณ 50 ดอลลาร์ หากเรานำชุดโฆษณาเข้าร่วมการประมูลราคาตั้งแต่ต้น เราอาจใช้จ่ายงบประมาณของคุณทั้งหมดกับผลลัพธ์ที่มีราคาแพงเกินไปหรือถูกเกินไปเมื่อเทียบกับเป้าหมายต้นทุนของคุณ การนำชุดโฆษณาเข้าร่วมในชุดย่อยของการประมูลราคาที่มีอยู่ ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่รักษาต้นทุนต่อเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสมที่ใกล้เคียงเป้าหมายต้นทุนของคุณได้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ข้อมูลสรุป

ในทางปฏิบัติ การแบ่งช่วงจังหวะงบประมาณและการแบ่งช่วงจังหวะราคาประมูลเป็นขั้นตอนเดียวกัน เราจะปรับราคาประมูลของคุณหรือปรับว่าเราจะเข้าร่วมการประมูลราคาใด ขึ้นอยู่กับงบประมาณและเวลาที่เหลืออยู่สำหรับชุดโฆษณาของคุณ ในทำนองเดียวกัน เราอาจเพิ่มจำนวนเงินงบประมาณที่เราใช้จ่ายก็ได้ หากมีโอกาสที่จะได้รับเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสมจำนวนมากที่มีต้นทุนสอดคล้องกับกลยุทธ์ราคาประมูลของคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจลดจำนวนเงินงบประมาณที่เราใช้จ่ายลงได้ หากมีเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสมจำนวนน้อยที่มีต้นทุนสอดคล้องกับกลยุทธ์ราคาประมูลของคุณ ช่วงจังหวะจัดแสดงโฆษณาทำให้เรามีความยืดหยุ่นเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่สำหรับเป้าหมายของคุณ

 

โทร 095-940-2345
ติดต่อ Line ID : @indigital (มี@ นะคะ)
คลิกเพื่อ ADD Line : https://line.me/R/ti/p/%40indigital
Fanpage : INdigital การตลาดออนไลน์
คลิก https://www.facebook.com/indigital.co.th/
เว็บไซต์ : www.indigital.co.th

ข้อมูลจาก Facebook

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your name here
Please enter your comment!

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments