fbpx
หน้าแรกบทความการใช้ข้อความในรูปภาพโฆษณา

การใช้ข้อความในรูปภาพโฆษณา

Author

Date

Category

แชร์บทความน่าสนใจได้ที่นี่

โฆษณาที่แสดงใน Facebook Instagram และ Audience Network เป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบซึ่งดูจากจำนวนข้อความรูปภาพที่ใช้ในโฆษณาของคุณ จากการตรวจสอบดังกล่าว โฆษณาที่มีจำนวนข้อความรูปภาพมากกว่าจะแสดงต่อลูกค้าน้อยกว่า โปรดทราบว่ารูปภาพโฆษณาบางภาพอาจได้รับการพิจารณาให้เป็นข้อยกเว้น ตัวอย่างเช่น โดยปกติแล้วปกหนังสือ ปกอัลบั้ม และภาพสินค้ามักจะได้รับการพิจารณาให้เป็นข้อยกเว้น

ข้อความรูปภาพคืออะไร

ข้อความรูปภาพคือข้อความใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่บนรูปภาพโฆษณาหรือชิ้นงานโฆษณา ข้อความชนิดนี้ไม่รวมข้อความที่ไม่ได้อยู่บนรูปภาพ เช่น เนื้อเรื่องของโฆษณา

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของข้อความรูปภาพ

เนื้อความ

รูปภาพโฆษณา

ข้อความรูปภาพ:

คุณจะทราบได้อย่างไรว่ารูปภาพโฆษณาของคุณมีข้อความมากเกินไป

ใช้เครื่องมือของเราเพื่อตรวจสอบปริมาณข้อความบนรูปภาพ

คลิกที่นี่เพื่อใช้เครื่องมือของเราในการตรวจสอบว่าการเข้าถึงของโฆษณาคุณอาจลดลง เนื่องจากมีข้อความบนรูปภาพโฆษณามากเกินไป ขณะที่ความแม่นยำของเครื่องมืออาจไม่สมบูรณ์แบบ คุณควรใช้เครื่องมือเป็นแนวทางเพื่อช่วยให้คุณสร้างและส่งโฆษณาที่มีแนวโน้มว่าจะสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อความรูปภาพของเรา

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนก่อนส่งโฆษณา

หากระบบของเราตรวจจับได้ว่ารูปภาพโฆษณาของคุณมีข้อความมากเกินไประหว่างที่คุณกำลังสร้างโฆษณา คุณอาจได้รับข้อความที่แสดงปัญหาดังกล่าวและมอบตัวเลือกให้คุณขอการตรวจสอบด้วยตนเอง หากคุณเชื่อว่าโฆษณาของคุณได้รับการติดค่าสถานะที่ไม่ถูกต้องหรือเชื่อว่าโฆษณาของคุณมีคุณสมบัติตรงกับข้อยกเว้น เราขอแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือก “ขอการตรวจสอบด้วยตนเอง”

วิธีที่เราตรวจสอบรูปแบบโฆษณาต่างๆ มีดังนี้

 • โฆษณาภาพเดี่ยว – เราตรวจสอบรูปภาพที่ใช้ในโฆษณาเพื่อดูว่ารูปภาพเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านข้อความรูปภาพของเราหรือไม่
 • โฆษณาแบบภาพสไลด์ – เราจะตรวจสอบแต่ละรูปภาพภายในโฆษณาเพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามแนวทางข้อความรูปภาพของเราหรือไม่ โปรดทราบว่าแม้ว่ารูปภาพ 1 ภาพในภาพสไลด์มีข้อความมากเกินไป สิ่งนี้จะมีผลต่อทั้งโฆษณา
 • โฆษณาแบบวิดีโอ – เราดูที่ภาพขนาดย่อเพื่อทำให้มั่นใจว่าเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อความ

เคล็ดลับเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้รูปภาพโฆษณาของคุณมีข้อความมากเกินไป

 • คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรูปภาพของคุณก่อนที่จะลองแสดงโฆษณา
 • ถ้าต้องการใส่ข้อความในรูปภาพของคุณ พยายามใช้คำน้อยลงหรือลดขนาดตัวอักษรของข้อความ โปรดทราบว่าหากข้อความของคุณเล็กเกินไป อาจทำให้อ่านยาก
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความส่วนใหญ่ที่คุณใช้อยู่ในเนื้อความและไม่ได้อยู่ในรูปภาพของโฆษณาโดยตรง
 • หลีกเลี่ยงการกระจายข้อความไปทั่วรูปภาพ

ตัวอย่างข้อความในโฆษณา

โฆษณาบน Facebook ที่มีรูปภาพที่มีข้อความน้อยหรือไม่มีข้อความรูปภาพเลยมีแนวโน้มที่จะใช้ต้นทุนน้อยกว่าและเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าโฆษณาที่มีข้อความรูปภาพ

4 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าข้อความรูปภาพส่งผลอย่างไรต่อจำนวนผู้ที่จะเห็นโฆษณาของคุณ

ข้อความรูปภาพ: ตกลง

รูปภาพของโฆษณามีข้อความน้อยหรือไม่มีเลย นี่คือรูปแบบของรูปภาพที่ต้องการ

ข้อความรูปภาพ: ต่ำ

การเข้าถึงของโฆษณาของคุณอาจต่ำลงเล็กน้อย

คุณอาจเข้าถึงลูกค้าได้น้อยลงเนื่องจากมีข้อความมากเกินไปในรูปภาพโฆษณา แนะนำให้รูปภาพโฆษณามีข้อความน้อยหรือไม่มีเลย ลองเปลี่ยนรูปภาพของคุณก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ

ข้อความรูปภาพ: ไซส์กลาง

การเข้าถึงของโฆษณาของคุณอาจลดลงอย่างมาก

คุณอาจเข้าถึงผู้คนได้น้อยลงเนื่องจากมีข้อความมากเกินไปในรูปภาพโฆษณา แนะนำให้รูปภาพโฆษณามีข้อความน้อยหรือไม่มีเลย ลองเปลี่ยนรูปภาพของคุณก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ

ข้อความรูปภาพ: ต้นทุน

โฆษณาของคุณอาจไม่ทำงาน

คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เนื่องจากรูปภาพโฆษณามีข้อความมากเกินไป แนะนำให้รูปภาพโฆษณามีข้อความน้อยหรือไม่มีเลย เว้นแต่คุณจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อยกเว้น ให้เปลี่ยนรูปภาพก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ

 

ตัวอย่างแบบภาพเพิ่มเติม

มีข้อความน้อยหรือไม่มีเลย

ข้อความน้อย

ข้อความปานกลาง

ข้อความมาก

ข้อยกเว้นทั่วไป

เราเข้าใจว่าในบางกรณี คุณจำเป็นต้องใช้งานรูปภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อความสำคัญสำหรับโฆษณาของคุณ ด้วยเหตุผลนี้ รูปภาพของคุณอาจเข้าเกณฑ์คุณสมบัติของข้อยกเว้น

 • ปกหนังสือและปกอัลบั้ม

 • รูปภาพผลิตภัณฑ์

  หมายเหตุ: สำหรับรูปภาพผลิตภัณฑ์ เราไม่อนุญาตให้ทำภาพระยะใกล้หรือขยายภาพของโลโก้ รูปภาพของคุณจะต้องแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 • เกม

 • โปสเตอร์งานกิจกรรม

นอกเหนือจากตัวอย่างเหล่านี้แล้ว รายการต่อไปนี้อาจถือเป็นข้อยกเว้นด้วยเช่นกัน ได้แก่ แผนภูมิและกราฟ ปกนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์

หมายเหตุ: ข้อความทางกฎหมาย เช่น “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ก็ถือเป็นข้อยกเว้นเช่นกัน (เนื่องจากมีผลบังคับใช้กับสินค้าในโฆษณาของคุณ)

ตัวอย่างข้อความรูปภาพที่อาจไม่ได้รับการอนุมัติ

 • โลโก้ที่มีข้อความ – โลโก้ใดๆ ที่มีข้อความเป็นหลักจะถือเป็นข้อความไม่ว่าจะมีขนาดหรือการจัดเรียงอย่างไร
 • ภาพลายน้ำ – ภาพลายน้ำจะถือเป็นข้อความ แม้ว่าจะเป็นข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติของแบรนด์
 • ตัวเลข – ตัวเลขทั้งหมดจะถือเป็นข้อความ

 

โทร 095-940-2345
ติดต่อ Line ID : @indigital (มี@ นะคะ)
คลิกเพื่อ ADD Line : https://line.me/R/ti/p/%40indigital
Fanpage : INdigital การตลาดออนไลน์
คลิก https://www.facebook.com/indigital.co.th/
เว็บไซต์ : www.indigital.co.th

ข้อมูลจาก Facebook

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your name here
Please enter your comment!

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments